Мэдээ мэдээлэл
Улсын Их Хурлын Төрийн Байгуулалтын байнгын хороо, Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн ИТХ-ын нийт Төлөөлөгчдөд зориулсан үндэсний хэмжээний сургалтын Сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалт 2013 оны 10-р дугаар сарын 14-18-нд “Энхийн төлөө” цогцолбор төвд 5 хоног явагдлаа. Аймаг бүрийн ИТХ-аас 2, Нутгийн удирдлагын холбоо, Баг сумдын Үндэсний холбооноос тус бүр 10, нийт 62 сургагч багш бэлтгэгсэн ...
Эмэгтэйчүүдийн манлайллын сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах, сургалт явуулах  байгууллага сонгон шалгаруулна. Монгол Улсын Их Хурал, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд ИТХ-ын төлөөлөгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан манлайллын сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах, сургалт явуулах байгууллага сонгон шалгаруулна. Гүйцэтгэгчбайгууллагад тавигдах шаардлага: ·         Хуулийн этгээд байх ...
Улаанбаатар. 2013 оны 9 дүгээр сарын 19.  “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төсөл 2016 он хүртэл хэрэгжих бөгөөд ИТХ-ын төлөөллийн болон хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх үндсэн зорилготой. Өнөөдөр болсон нээлтийн хэлэлцүүлэгт аймаг, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 70 гаруй төлөөлөгч оролцож, ирэх жилүүдэд төслийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагааны талаар санал  бодлооо солилцов. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд ИТХ-ын цахим хуудсыг бий болгох, ...
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөжлийн агентлагаас хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн нээлтийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр / 2013.09.19 / НҮБ-ийн төв байранд эхэллээ. Хэлэлцүүлгийн нээлтэд УИХ-ын дарга З.Энхболд оролцон үг хэлэв. Тэрээр Үндсэн хуульд заасан эрх мэдлээ бодитоор хэрэгжүүлэхэд Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын санхүүгийн бие даасан байдал, чадамж сул байгаа нь ихээхэн саад болж байгаа талаар олон жил ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-өөс хамтран хэрэгжүүлж буй “НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” төслийн хүрээнд “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын засаглалын тэнцвэрийг судлан санал, зөвлөмж боловсруулах”судалгааны ажлыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тул сонирхсон байгууллага мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Судалгааны ажлын даалгавар буюу судалгааны чиглэл, хамрах хүрээ, хугацаа, ...
Ангиллууд

Ачааллаж байна ...

Нийт: 211531Өнөөдөр: 30
Олон нийтийн холбоосууд
Холбоос

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.