Цаг үеийн мэдээлэл
Баянхонгор, Хэнтий аймгийн Сургагч багш нар маань 2013 оны 11-р сарын 4-17-ны хооронд сургалтаа амжилттай явуулж өндөрлөсөн ба нийт төлөөлөгчдийн 80% нь сургалтанд хамрагдсан мэдээлэлтэй байна. Өмнөговь аймагт тус сургалт нь 11-р сарын 11-нд эхэлсэн бол Баян-Өлгий аймагт 11-р сарын 16-нд, Төв аймагт 11-р сарын 18-нд эхэлсэн бөгөөд нийт 13 сургагч багш маань нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор 7 сэдвийн агуулгыг нийт ИТХ-н төлөөлөгчдөд хүргэхээр ажиллаж байгаа билээ. ...
Нутгийн өөрийн удирдлагын талаарх ИТХ-ын төлөөлөгчдийн онол, арга зүйн болон эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхижуулах зорилгоор төслийн зүгээс Удирдлагын Академи болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран гарын авлага боловсруулан, 62 сургагч багш нарыг аймгууд болон НУТХ, МБСҮХ-ноос бэлтгэсэн бөгөөд төслийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2013 ондоо 5 аймаг, 2 дүүрэгт эхний ээлжийн сургалтыг зохион байгуулах болсон билээ. Тэдгээр 5 ...
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөжлийн агентлагаас хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн нээлтийн хэлэлцүүлэг өнөөдөр / 2013.09.19 / НҮБ-ийн төв байранд эхэллээ. Хэлэлцүүлгийн нээлтэд УИХ-ын дарга З.Энхболд оролцон үг хэлэв. Тэрээр Үндсэн хуульд заасан эрх мэдлээ бодитоор хэрэгжүүлэхэд Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын санхүүгийн бие даасан байдал, чадамж сул байгаа нь ихээхэн саад болж байгаа талаар олон жил ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБХХ-өөс хамтран хэрэгжүүлж буй “НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” төслийн хүрээнд “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын засаглалын тэнцвэрийг судлан санал, зөвлөмж боловсруулах”судалгааны ажлыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тул сонирхсон байгууллага мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.  Судалгааны ажлын даалгавар буюу судалгааны чиглэл, хамрах хүрээ, хугацаа, ...
Ангиллууд

Ачааллаж байна ...

Нийт: 234413Өнөөдөр: 94
Олон нийтийн холбоосууд
Холбоос

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.