Мэдээ мэдээлэл
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ     УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслөөсИргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргахад иргэдийн шууд оролцоог бий болгох, иргэдийн оролцоог дэмжих замаар сонгуульт Төлөөлөгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх,иргэдийн өмнө хариуцан тайлагнах арга замыг ...
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛААС ХЯНАЛТ ТАВИХ ТЭТГЭЛЭГ     УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслөөс аймаг, дүүрэг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулах, баг ...
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ   Улсын Их Хурал, Швейцарын Хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын интерактив, портал цахим хуудсыг хөгжүүлэх, хөтлөх”  ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй байгууллагыг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь аймаг, сум, дүүргийн ...
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын интерактив, портал цахим хуудасныагуулгыг боловсруулах”  ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй байгууллагыг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь аймаг, сум, дүүргийн 361 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд зориулсан интерактив, ...
УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг чадавхижуулах үндэсний хэмжээний сургалтыг зохион байгуулж буй бөгөөд 2014 оны 2-р сарын 17-нд Булган, Дундговь, Дорнод аймгийн ИТХ-ын нийт Төлөөлөгчдийн сургалт эхэллээ. Төслийн нэгж, аймгийн ИТХ-ын ажлын албатай хамтран 7 сэдвийн 24 цагийн чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулж байна. 3 аймгийн 900 гаруй ИТХ-ын Төлөөлөгчид тус ...
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын Хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтарсан “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулж байгаа билээ. Өнөөдөр /2014.02.15/ Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, төслийн үндэсний захирал Б.Болдбаатар Багабаян дахь “Энхийн төлөө цогцолбор”-т сургалтанд хамрагдаж байгаа Налайх, Багануур дүүргийн ...
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, УИХ-ын Тамгын газар                        “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төсөл   “Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин болон Нутгийн удирдлагын байгууллагуудын засаглалын тэнцвэрийг судлан санал, зөвлөмж боловсруулах судалгаа”-ны үр дүн, тайланг хэлэлцүүлэх семинар   2014 оны 1-р сарын 8-ны 15 цагт НҮБ-ын Төв байр, Хурлын танхим, 6-р ...
УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд ИТХ-ын нэгдсэн портал цахим хуудас (www.hural.mn) бүтээх ажил 2013 оны 12-р сарын 2-ноос эхлэн хийгдэж байна. 2014 оны 4-р сарын 1 гэхэд үндсэн ба нийт 361 хурлын дэд сайт бүтээгдэж дуусах ба туршилт, сургалтын үйл ажиллагаа 6-р сарын 1 хүртэл явагдана. Монгол Улсын 361 ИТХ тус бүр өөрийн цахим хуудастай болох ба ...
Я.Бямбаяр, Төрийн удирдлагын тэнхмийн дэд профессор, доктор “ТЭРГҮҮЛЭГЧИД”: СОЦИАЛИЗМААС УЛАМЖИЛСАН ГАЖИГ УУ?өгүүлэл "Төрийн захиргаа" сэтгүүл, 2013Хавсралтаас үзнэ үү.
Баянхонгор, Хэнтий аймгийн Сургагч багш нар маань 2013 оны 11-р сарын 4-17-ны хооронд сургалтаа амжилттай явуулж өндөрлөсөн ба нийт төлөөлөгчдийн 80% нь сургалтанд хамрагдсан мэдээлэлтэй байна. Өмнөговь аймагт тус сургалт нь 11-р сарын 11-нд эхэлсэн бол Баян-Өлгий аймагт 11-р сарын 16-нд, Төв аймагт 11-р сарын 18-нд эхэлсэн бөгөөд нийт 13 сургагч багш маань нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор 7 сэдвийн агуулгыг нийт ИТХ-н төлөөлөгчдөд хүргэхээр ажиллаж байгаа билээ. ...
Нутгийн өөрийн удирдлагын талаарх ИТХ-ын төлөөлөгчдийн онол, арга зүйн болон эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхижуулах зорилгоор төслийн зүгээс Удирдлагын Академи болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран гарын авлага боловсруулан, 62 сургагч багш нарыг аймгууд болон НУТХ, МБСҮХ-ноос бэлтгэсэн бөгөөд төслийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2013 ондоо 5 аймаг, 2 дүүрэгт эхний ээлжийн сургалтыг зохион байгуулах болсон билээ. Тэдгээр 5 ...
Монгол Улсын Их Хурал, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” төслийн хүрээнд “ИТХ-ын нэгдсэн интерактив цахим хуудас” бүтээх ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэх байгууллага сонгон шалгаруулна.   Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага ·         Хуулийн этгээд байх (компани гэх мэт); ·         1-ээс доошгүй жилийн өмнө байгуулагдаж, вэб програмчлалын чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байх;   ·         Адил төстэй ажил ...
Ангиллууд

Ачааллаж байна ...

Нийт: 234414Өнөөдөр: 95
Олон нийтийн холбоосууд
Холбоос

Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.