Mr.
1
-1); waitfor delay '0:0:0' --
18.04.08
\
1
1
18.04.08
1'"
1
1
18.04.08
Mr.
(select convert(int,CHAR(65)))
1
18.04.08
Mr.
�''�""
1
18.04.08
Mr.
�'�"
1
18.04.08
Mr.
JyI=
1
18.04.08
Mr.
@@B8IJM
1
18.04.08
Mr.
1����
1
18.04.08
Mr.
\
1
18.04.08

Ачааллаж байна ...

Нийт: 164492Өнөөдөр: 92
Олон нийтийн холбоосууд
Холбоос
Монгол Улсын Их Хурал. © 2012 он.